หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 
คณะกรรมการบริหารชมรมอุตสาหกรรมบางปู วาระปี 2560-2561
   
ประธานชมรมฯ
ชื่อ คุณสุนันท์ สันติโชตินันท์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ 081-870-1316
 
รองประธาน(ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ)
ชื่อ คุณปัญญา จันทอาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง จำกัด
ติดต่อ 081-984-2086
 
รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ)
ชื่อ คุณจักรกฤช ใหม่ตาจักร์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไอเอสอี จำกัด
ติดต่อ 092-526-4165
   
รองประธาน(ฝ่ายงานสาธารณูปโภคและความปลอดภัย)
ชื่อ คุณวัฒนากรณ์ เมฆรัศมี (หนุ่ม)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ติดต่อ 084-806-3751
   
เลขาธิการ
ชื่อ คุณโศภิตสุดา องอาจ (จิ๋ม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยโกเบเวลดิ้ง จำกัด
ติดต่อ 081-867-2861
   
เหรัญญิก
ชื่อ คุณอัมพันธ์ ช้างอาจหาญ (กุ๋ย)
ตำแหน่ง Section Manager 
บริษัท ไทยเซเชน จำกัด
ติดต่อ 096-998-9916
 
นายทะเบียน
ชื่อ คุณสาคร ใช้เฮ็ง (อ้อย)
ตำแหน่ง .......
บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดต่อ 081-933-7290
   
งานทรัพยากรบุคคลและวิชาการ
ชื่อ คุณอภิพงษ์ ขำภิบาล (ปุ๋ย)
ตำแหน่ง ...
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็พตริก วินเทค(ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ 081-174-9105
งานทรัพยากรบุคคลและวิชาการ
ชื่อ คุณมาลัย ยิ้มรอด (แอ๊ด)
ตำแหน่ง ......
บริษัท เบกีแมนน์เมอร์คิวรีเทคโนโลยีแปซิฟิก(บีเอ็มทีพี)จำกัด
ติดต่อ 080-909-0057
   
งานสาธารณูปโภค ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ คุณอดิเรก มีชัย (พบ)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารกลาง
บริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ 081-658-9624
   
กิจกรรมและสันทนาการ
ชื่อ คุณมานะ เต้นปักษี
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ 084-919-5266
กิจกรรมและสันทนาการ
ชื่อ คุณนรา ฟองเมือง (เหน่ง)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาด / จป.วิชาชีพ
บริษัท โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ติดต่อ 089-666-5884
   
aa
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ คุณวิรัลพัชธ์ ผ่านนิเวศน์ (ปาน)
ตำแหน่ง ผจก.หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ติดต่อ 083-095-1408
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ คุณอุษา นิ่มจำเนิน (อ้อ)
ตำแหน่ง .........
บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ติดต่อ 081-865-5400
nk
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ คุณนิมิตร กิวัฒนา
ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพและสารสนเทศ
บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
ติดต่อ 089-109-8439
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3